El-kompaniet Svenska AB grundades året 1989. El-kompaniet är ett medelstort installationsföretag med 20 anställda och vi är certifierade inom ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001. Vi inriktar oss mot företag och Brf, då vi utför allt från service och underhållsarbeten till om- och nybyggnationer. De vanligaste typer av installationer som vi genomför är bl a kraft, nätverk, fiber, tele, belysning, säkerhet, KNX och kameraövervakning.

El-kompaniet kombinerar det medelstora företagets resurser med det lilla företagets flexibilitet och engagerande personal. Vi på El-kompaniet är behöriga både inom hög- och lågspänning samt har certifikat för allt arbete vi utför. El-kompaniet har som målsättning att skapa långsiktiga relationer och leverera arbete i tid med hög kvalitet.
Kontakta oss gärna för mera information.

Malmö Centralstation

El-kompaniet har utfört alla typer av installationer på Malmö Centralstation under 20 års tid. Jernhusen är en av våra största kunder med ömsesidigt långtgående relationer.

Historik

Malmö Central invigdes första gången 1856, då järnvägen till Lund öppnades.

Stationen låg då i stadens utkant men nära färjorna till Köpenhamn som gick från Inre hamnen alldeles framför stations-byggnaden. Byggnaden förstördes till stor del redan tio år senare, den 14 december 1866, vid en anlagd brand. Med tiden anslöts fler banor till Malmö och då behövdes fler spår och större banhallar. Den stora nya banhallen med 4 nya spår blev klar 1891. Utmed Skeppsbron byggdes också en byggnad av rött tegel som skulle innehålla lokaler för administrationen, vilket det gör än idag. År 1924 byggdes den nuvarande banhallen. Arkitekten till denna byggnad var Folke Zettervall. 1924 fick även byggnaden som vetter ut med Skeppsbron sin tredje våning. Det var först 1926 som Malmö Central blev det officiella namnet på stationen. 1976 fick biljettförsäljningen nya lokaler anpassade till de nya biljettmaskinerna, centralhallen fick en vänthall med bänkar och utrymme för kioskförsäljning och restaurangen moderniserades. Källa: Wikipedia


Läs mer historia, se foton samt ritningar: www.ekeving.se

Stationsinformation: www.stationsinfo.se


Entreprenader

El-kompaniet har nyligen tecknat ett långsiktigt avtal med Jernhusen gällande drift- och underhålls ansvar för El-Tele-Data-Passage-CCTV. Vi är dessutom anläggningsskötare av brandlarmet och vi har även jourhållning 365 dagar om året till Jernhusen. I slutet av 2010 avslutades delprojekt 1 med Glashallen och vi har nu påbörjat delprojekt 2 med återuppbyggnad av "Centralhallen" och "Gröna hallen". Här ska det bli helt nya matdestinationer och butiker. På uppdrag av Jernhusen och NCC utför vi alla entreprenader med El-Tele-Data-Passage-CCTV-Brandlarm samt flertalet hyresgästanpassningar.

Tågstationer

El-kompaniet genomför alla typer av arbete och uppdrag när det gäller tågstationer som innefattar spårmiljö, allt från totalentreprenader till projektering, installationer samt driftsättning av utrustning på stora tågstationer och terminaler. Vi utför även småreparationer. El-kompaniet utför drift, underhåll och periodisk tillsyn då vi kontrollerar så att all utrustning fungerar samt har rätt funktion och protokollför tillsynen enligt framtagna rutiner. El-kompaniet har under flera år projekterat och byggt flertalet tågstationer i Skåne. För att arbeta och projektera i spårmiljö med högspänning har vår personalstyrka specialkompetens inom detta område genom utbildning enligt gällande krav från myndigheter, då vi ser till att all utrustning blir rätt placerad med rätt anslutning och rätt funktion.


Överst på sidan


Ett urval av våra kunder

 • Jernhusen Stationer - Malmö C är en av våra äldsta kunder som vi är eldriftansvariga över, då vi ansvarar för drift och underhåll av El – Tele – Data – Passage – CCTV – KNX. Vi utför även installation och service på deras övriga fastigheter och utrustning.
 • Jernhusen Depåer - Tillhör även en av våra äldsta kunde som vi utför nyinstallation samt service och underhåll till, i Lokstallet, Tvätthallen och Thorshall.
 • Euromaint - Har vi haft som kund i över 20 år, som vi utför alla förekommande El - Tele - Data arbeten till. Euomaint har verkstäder både i Malmö och Landskrona.
 • Forex - Har vi byggt ett flertal växlingskontor till, i Skåne och Köpenhamn.
 • PNO - Utför vi installationer, service och underhåll till. Vi har bl a installerat en tvättanläggning för lastbilar, belysning och diverse kontorsinstallationer.
 • Swemaint - Är en av våra äldsta kunder som vi har haft i över 20 år. Vi installerar alla förekommande El - Tele - Data arbeten i Swemaints verkstäder som ligger i Malmö och Helsingborg.
 • Veksø - Har vi ett samarbete med gällande utrustning för infrastruktur och offentlig miljö, såsom väderskydd och ellipser till kollektivtrafik.
 • SJ - Utför vi diverse installationer till, i deras kundcenter, kontor och utrustning.
 • HSB - Har vi haft som kunder sedan 1990 och vi utför alla typer av installationer, reparationer och underhåll till, inom flera föreningar.
 • PEAB - Har vi gjort ett flertal elinstallationer till, bl a i Banhallen och plattformsinstallationer på Malmö C.
 • NCC - Utför vi fortlöpande stora entreprenader till - pågående är Äldsta Station (Kungalängan) samt tidigare utförda entreprenader såsom Glashallen, Centralhallen på Malmö C.
 • getITsafe - Är en av våra flera avtalskunder som vi utför nyinstallationer samt service och underhåll till av trådlös internetaccess på hotell, tågstationer och offentliga miljöer i hela Skåne.